My Booking
Arbúcies
PARC NATURAL DEL MONTSENY

Privacy Policy

El responsable del tractament de les dades personals de l'interessat t'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament: Mentre comptem amb el consentiment de l'interessat per al tractament de les dades personals, regeix l'apartat a) del punt 1) de l'article 6 del RGPD com a base jurídica. Si el tractament de les dades personals és necessari per a l'execució d'un contracte amb l'interessat o de mesures precontractuals regeix l'apartat b) del punt 1) de l'article 6 del RGPD. Si el tractament de les dades personals és conseqüència d'una obligació legal per part nostra, ens remetem a l'apartat c) del punt 1) de l'article 6 del RGPD. Si el tractament de les dades personals té com a objecte protegir els interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona natural, ens basem en l'apartat d) del punt 1) de l'article 6 del RGPD. Si el tractament de les dades personals és necessari per a complir una tasca d'interès públic o en l'exercici d'una obligació pública ens remetem a l'apartat e) del punt 1) de l'article 6 del RGPD. Mentre que el tractament de les dades sigui necessari per a satisfer els interessos legítims del responsable o d'un tercer sense posar en risc els interessos, els drets o les llibertats fonamentals de l'interessat, la base legal està establerta per l'apartat f) del punt 1) de l'article 6 del RGPD.

eviivo Limited are hosting our booking system and our Website but they are not responsible for the content displayed on the Website. Please consult eviivo Limited’s privacy policy on https://eviivo.com/privacy-policy/

 
Scroll to top

This website is edited by Hostal Montsoliu , Camprodon, 90, 17401 , Arbúcies, Cataluña, Spain. Tax / VAT number: B55327365. We use cookies to ensure you have the best experience and any personal data shared during your visit is protected by our privacy policy

Our website was created and is hosted by eviivo Limited, 154 Pentonville Road, London, N1 9JE, United Kingdom. Registration: 05002392 Tax / VAT number: 877374571 . eviivo have no responsibility for the content displayed on this website, and they operate the website on our behalf under the following privacy policy

By using this website you consent to our use of cookies and the terms of our privacy policy


More information